Niedźwiadek…

Niedźwiedziem byłem ..la la la la _  _ _ _ _…
Lecz się zmniejszyłem la la la la _   _ _…
100_9475 100_9477 100_9478 100_9481 100_9482 100_9484 100_9485 100_9486 100_9487