Autor

Tak nie do końca z drewniany …

Autor

Koniki bułane …

Autor

Elfówna i jej świnki … :)


Autor

Pastuszek …


Autor

Przybysze…


Autor

Co cztery anioły to nie jeden…


Autor

Sz. P. Łosińscy …

Autor

A kukuś …

Autor

Sukienki Bolesi…

Autor

Tilda Estrela…

Estrela – w języku Portugalskim … Gwiazdka * * *  🙂